Nejčastější oční vady

Dalekozrakost (Hypermetropie) – špatné vidění do blízka, vyšší akomodace (zaostřování) také do dálky

Krátkozrakost (Myopie) – zhoršené vidění na dálku, blízké předměty vidí dobře

Astigmatismus – snížená ostrost vidění na blízko i dálku, oční vada způsobená vrozenou vadou zakřivení rohovky

Amblyopie – tupozrakost oka je snížení zrakové ostrosti různého stupně při normálním anatomickém nálezu na oku

Šilhání (Strabismus) – je funkční porucha oka, navenek se projevuje nestejnoměrným postavením očí

Presbyopie – oční vada vznikající po čtyřicátém roku věku, čočka ztrácí schopnost zaostření – akomodace (ztráta elasticity) a zhoršuje se vidění do blízka