OCT Triton

Slovácké oční centrum v Kyjově od října 2017 jako první pracoviště v republice je vybaveno technologicky nejmodernějším klinickým zobrazovacím systémem na světě.
DRI OCT Triton, SWEPT source technologie firmy Topcon„, výrazně zkvalitní naše diagnostické možnosti. Naše pracoviště již od roku 2012 používalo obrazový systém OCT kombinující fotografický záznam kombinovaný s optickou koherenční tomografií.

Vysoké rozlišení DRI OCT Triton poskytuje extrémně detailní a čistý obraz sklivcových a sítnicových struktur, ale poprvé proniká hluboko až za sítnici. Tyto struktury nejsou viditelné u starších technologií.
Revoluční funkce „Angio OCT“ je pravděpodobně nejzajímavějším aspektem této technologie. Poprvé můžeme neinvazivně zobrazovat průtok krve sítnicí a odhalit její složitou strukturu na různých úrovních. Můžeme zobrazit jednotlivé kapiláry a vidíme jejich vztahy ve 3D a to bez použití kontrastní látky.

Tento přístroj přináší vyšší kvalitu diagnostiky a schopnost sledovat změny v průběhu času. Neviditelná optimalizovaná dlouhá vlnová délka světla (1050 nm) neruší při vyšetření. Nejrychlejší skenovací rychlost 100 000 skenů za sekundu podporuje účinnost a kvalitu diagnostiky.

DRI OCT Triton je první komerčně dostupné swept source OCT pro přední a zadní segment na světě.